PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)-JUN 2011

Sunday, 21 August 2011

Agihan Tajuk Tugasan PIM3101

SENARAI NAMA DAN TAJUK TUGASAN PIM3

PIM 3101 –USTAZ SUHAIMI BIN SHAFIE

Tambahan Tajuk Tugasan:

Tajuk Tambahan:

11. KSSR Pendidikan Islam suatu tranformasi dalam Pendidikan Malaysia.

12. Banding bezakan antara KBSR semakan 2003 dengan KSSR Pend.Islam 2011.

13. Kekuatan Dan Kelemahan buku teks Pendidikan Islam tahun 1 -6.

Tajuk 11 dan 13 masih tiada yang berminat untuk dibuat tugasan.Sesiapa yang berminat sila emailkan pada saya..sekian terimakasih.

TAJUK

NO KAD PENGENALAN

NAMA

1

730413115151

JU ZAMRI BIN NOR ISHAK

2

731208065241

SYAHRIL BIN SALLEH

3

741021116797

RUSLI BIN SIKH MUSTAFA

4

741126115427

RAZALI BIN MAT SHAH

12

740624115177

MD.SAHPARI BIN MD NOR

6

730801065512

NORHAYATI BINTI ABDUL HALIM@BAKAR

7

730812065120

MASITAH BINTI MAT DEWA

8

731013065508

NORMAZITA BINTI SAMAT

9

731118065088

HASNIZA BINTI ZAINUDIN

10

740122065296

ROHANUM BINTI MAHMUD

01

740207115520

SAKINAH BINTI HAJI AHMAD

02

740303016186

AINU AKBARINA BINTI SAYUTI

03

740519025364

NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN

04

740901115504

RUHAYA BINTI HASAN

05

740923115396

ANI FADILAH BINTI SALLEH

06

741031065404

NORSILAWATI BINTI MOHD ZAIN

07

741210045214

ISMABAIZITA BINTI ISMAIL

08

750102037940

ADIBAH BINTI GHAZALI

09

750103026506

NOROLHUDA BINTI ABIDIN

10

750111105554

NORHAYATI BINTI ISMAN@ABDUL RAHIM

01

750124115540

ROHANI BINTI ALI

# Tajuk tugasan dan maklumat lain,sila rujuk pada maklumat di bawah…..

Terima Kasih,

Razali Bin Mat Shah

Ketua Unit PIM3,

Ahli Kumpulan WAJ3102....

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN

TUGASAN WAJ 3102(BAHASA INGGERIS)

BIL

KUMPULAN

NAMA

1

1

JU ZAMRI BIN NOR ISHAK

RUSLI BIN SIKH MUSTAFA

MD.SAHPARI BIN MD NOR

2

2

SYAHRIL BIN SALLEH

SAKINAH BINTI HAJI AHMAD

ADIBAH BINTI GHAZALI

3

3

RAZALI BIN MAT SHAH

NORMAZITA BINTI SAMAT

ISMABAIZITA BINTI ISMAIL

4

4

NORHAYATI BINTI ABDUL HALIM@BAKAR

ANI FADILAH BINTI SALLEH

NOROLHUDA BINTI ABIDIN

5

5

RUHAYA BINTI HASAN

MASITAH BINTI MAT DEWA

NORSILAWATI BINTI MOHD ZAIN

6

6

HASNIZA BINTI ZAINUDIN

NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN

AINU AKBARINA BINTI SAYUTI

7

7

ROHANUM BINTI MAHMUD

NORHAYATI BINTI ISMAN@ABDUL RAHIM

ROHANI BT ALI

Friday, 19 August 2011

JADUAL PENENTUAN TUGAS PROJEK -PIM3102- USTAZAH RUHAYATI

INSTITUT  PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL  PENENTUAN  TUGAS  PROJEK
PROGRAM  PENSISWAZAHAN  GURU


INSTITUT :  IPG. KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,     
                      KUALA  LIPIS

NAMA :
KURSUS :    PIM 3102 PEDAGOGI PENNDIDIKAN
                     ISLAM
JABATAN   :      PENDIDIKAN  ISLAM  DAN  MORAL


TARIKH  MULA:  20 / 08 / 2011


TARIKH  HANTAR :  01 / 10 / 2011

TAJUK                         :    - STRATEGI , PENDEKATAN, KAEDAH  DAN  TEKNIK  PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM        
                                             SEKOLAH RENDAH
-PRINSIP  PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

HASIL  PEMBELAJARAN :

1.      Menghasilkan  folio  yang berkaitan dengan  strategi, pendekatan, kaedah dan teknik  pengajaran  dan 
      pembelajaran  Pendidikan  Islam.
2.   Menghasilkan nota tentang prinsip  perkembangan  isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.
2.      Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam.

OBJEKTIF:
Pada akhir  tugasan ini pelajar dapat;

i )   Menghasilkan   catatan /  nota  mengenai  strategi, pendekatan, kaedah dan teknik  pengajaran  dan 
       pembelajaran  Pendidikan  Islam.
ii)    Menghasilkan  catatan /  nota  mengenai  prinsip perkembangan  isi pelajaran  dalam semua bidang  
       Pendidikan  Islam 
iii)   Merancang  aktiviti  pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.
iv)   Mempraktik  ilmu dan teori  yang berkaitan  dengan kaedah-kaedah  mengajar Pendidikan Islam
iv)   Menyediakan  Alat Bantu  Mengajar  dalam  pengajaran  dan pembelajaran   Pendidikan Islam
 v)   Menyediakan  Rancangan  Pengajaran  Harian  bagi  mata pelajaran dalam bidang Pendidikan Islam
 vi)  Menghasilkan satu  catatan refleksi  keseluruhan  KKBI.
TUGASAN  PROJEK


INSTITUT :  IPG.KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,                
                      KUALA  LIPIS


NAMA PELAJAR :
NO.KAD PENGENALAN:

KURSUS :    PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM : PIM 3102
MARKAH   :      


TARIKH  MULA:  20 / 08 / 2011


TARIKH  HANTAR :  01 / 10 / 2011

Kursus  Pedagogi Pendidikan Islam ini memberi fokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah  dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.  Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsuip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi  pengajaran  dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.Kursus ini juga  bertujuan  untuk melahirkan  insan  guru  yang berilmu , berkeperibadian mulia, berkemahiran dan bersikap positif untuk  membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan  di dunia  dan kesejahteraan  abadi  di akhirat.

Berpandukan  JPT Kerja Kursus Projek ini , anda dikehendaki  menyediakan perkara-perkara berikut;

1. Menjelaskan konsep  strategi, pendekatan ,prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P Pendidikan Islam.

2. Memilih  strategi  yang sesuai  digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta menyatakan kebaikan dan kelemahannya.

3. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

4. Menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mana-mana tajuk yang dipilih dari bidang-bidang Pendidikan Islam sekolah rendah.

5. Menyediakan  Bahan  Sumber  yang berkaitan  dengan tajuk  yang dipilih
6.  Menyerahkan hasil tugasan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
7. Menyediakan  satu  catatan refleksi keseluruhan KKBI.
8. Bibliografi
9. Kolaborasi