PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)-JUN 2011

Sunday, 21 August 2011

Ahli Kumpulan WAJ3102....

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN

TUGASAN WAJ 3102(BAHASA INGGERIS)

BIL

KUMPULAN

NAMA

1

1

JU ZAMRI BIN NOR ISHAK

RUSLI BIN SIKH MUSTAFA

MD.SAHPARI BIN MD NOR

2

2

SYAHRIL BIN SALLEH

SAKINAH BINTI HAJI AHMAD

ADIBAH BINTI GHAZALI

3

3

RAZALI BIN MAT SHAH

NORMAZITA BINTI SAMAT

ISMABAIZITA BINTI ISMAIL

4

4

NORHAYATI BINTI ABDUL HALIM@BAKAR

ANI FADILAH BINTI SALLEH

NOROLHUDA BINTI ABIDIN

5

5

RUHAYA BINTI HASAN

MASITAH BINTI MAT DEWA

NORSILAWATI BINTI MOHD ZAIN

6

6

HASNIZA BINTI ZAINUDIN

NOOR HIDAYAH BINTI HUSSIN

AINU AKBARINA BINTI SAYUTI

7

7

ROHANUM BINTI MAHMUD

NORHAYATI BINTI ISMAN@ABDUL RAHIM

ROHANI BT ALI

Friday, 19 August 2011

JADUAL PENENTUAN TUGAS PROJEK -PIM3102- USTAZAH RUHAYATI

INSTITUT  PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL  PENENTUAN  TUGAS  PROJEK
PROGRAM  PENSISWAZAHAN  GURU


INSTITUT :  IPG. KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,     
                      KUALA  LIPIS

NAMA :
KURSUS :    PIM 3102 PEDAGOGI PENNDIDIKAN
                     ISLAM
JABATAN   :      PENDIDIKAN  ISLAM  DAN  MORAL


TARIKH  MULA:  20 / 08 / 2011


TARIKH  HANTAR :  01 / 10 / 2011

TAJUK                         :    - STRATEGI , PENDEKATAN, KAEDAH  DAN  TEKNIK  PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM        
                                             SEKOLAH RENDAH
-PRINSIP  PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

HASIL  PEMBELAJARAN :

1.      Menghasilkan  folio  yang berkaitan dengan  strategi, pendekatan, kaedah dan teknik  pengajaran  dan 
      pembelajaran  Pendidikan  Islam.
2.   Menghasilkan nota tentang prinsip  perkembangan  isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.
2.      Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam.

OBJEKTIF:
Pada akhir  tugasan ini pelajar dapat;

i )   Menghasilkan   catatan /  nota  mengenai  strategi, pendekatan, kaedah dan teknik  pengajaran  dan 
       pembelajaran  Pendidikan  Islam.
ii)    Menghasilkan  catatan /  nota  mengenai  prinsip perkembangan  isi pelajaran  dalam semua bidang  
       Pendidikan  Islam 
iii)   Merancang  aktiviti  pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.
iv)   Mempraktik  ilmu dan teori  yang berkaitan  dengan kaedah-kaedah  mengajar Pendidikan Islam
iv)   Menyediakan  Alat Bantu  Mengajar  dalam  pengajaran  dan pembelajaran   Pendidikan Islam
 v)   Menyediakan  Rancangan  Pengajaran  Harian  bagi  mata pelajaran dalam bidang Pendidikan Islam
 vi)  Menghasilkan satu  catatan refleksi  keseluruhan  KKBI.
TUGASAN  PROJEK


INSTITUT :  IPG.KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,                
                      KUALA  LIPIS


NAMA PELAJAR :
NO.KAD PENGENALAN:

KURSUS :    PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM : PIM 3102
MARKAH   :      


TARIKH  MULA:  20 / 08 / 2011


TARIKH  HANTAR :  01 / 10 / 2011

Kursus  Pedagogi Pendidikan Islam ini memberi fokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah  dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.  Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsuip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi  pengajaran  dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.Kursus ini juga  bertujuan  untuk melahirkan  insan  guru  yang berilmu , berkeperibadian mulia, berkemahiran dan bersikap positif untuk  membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan  di dunia  dan kesejahteraan  abadi  di akhirat.

Berpandukan  JPT Kerja Kursus Projek ini , anda dikehendaki  menyediakan perkara-perkara berikut;

1. Menjelaskan konsep  strategi, pendekatan ,prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P Pendidikan Islam.

2. Memilih  strategi  yang sesuai  digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta menyatakan kebaikan dan kelemahannya.

3. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

4. Menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mana-mana tajuk yang dipilih dari bidang-bidang Pendidikan Islam sekolah rendah.

5. Menyediakan  Bahan  Sumber  yang berkaitan  dengan tajuk  yang dipilih
6.  Menyerahkan hasil tugasan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
7. Menyediakan  satu  catatan refleksi keseluruhan KKBI.
8. Bibliografi
9. Kolaborasi

Soalan ISL - PIM3102- Ustazah Ruhayati

1. Ruj. lanjut berkaitan dgn kepentingan dan kesan pemilihan strategi & pendekatan yg sesuai dlm pengajaran.

   -masukkan bahan2 rujukan dalam folder individu

2.Perbincangan kesan strategi & pendekatan.
   -membuat rujukan lanjut berkaitan dengan kepentingan & kesan pemilihan strategi & pendekatan yg sesuai
    dalam pengajaran.
   -masukkan bahan2 rujukan dalam folder individu

3. Mengkategorikan dan menyenaraikan kaedah-kaedah yg sesuai bagi setiap bidang dalam ulum syariah
   -masukkan bahan2 rujukan dlm folder individu

4. Membuat rujukan mengenai prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pend. islam.
    -mudah kepada susah
    -diketahui kepada belum diketahui
    -maujud kepada mujarrad
    -khusus kepada umum
    -dekat kepada jauh

5. Membuat rujukan mengenai konsep, prinsip-prinsip dan format perancangan semester, mingguan dan
    harian
   -membuat rujukan mengenai refleksi rancangan pengajaran yang telah dilaksanakanTugasan WAJ3102

SHORT COURSEWORK WAJ3102

  Sat Aug 20 13:35
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
KM 10 JALAN PADANG TENGKU
KUALA LIPIS
PAHANG DARUL MAKMUR

KURSUS PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
SHORT COURSEWORK

PROGRAMME : PPG NAME :

COURSE : ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY (WAJ 3102) SEMESTER : ONE

TASK DATE SET : 20.08.2011
(3rd INTERACTION) DATE DUE: 05.09.2011

Coursework Questions

There are THREE parts of the assignment. Work in groups of three to complete all the tasks.

A. Knowledge Acquisition (20%)

1. Select an authentic text between 150 – 200 words (e.g. newspapers, magazines, brochures etc.) and identify TWO words that fit into the word classes mentioned below. Acknowledge the source of the article.
• Noun
• Determiner / Article
• Pronoun
• Adjective
• Adverb
(10 marks)

2. Identify any FIVE words and construct a NEW sentence for each word that you have identified to reflect a new word class.

e.g.

No. PRESENT Sentence NEW Sentence
Identified Word Word Class Sentence Word Class
1. The grey cat licks its fur. Adjective Grey is her favourite colour. Noun
2. They placed a bomb in the bank. Noun We are ready to bomb the palace. Verb

(10 marks)
B. Mastery of Knowledge and Skills (20%)

Select any short stories from a source of your preference.

Task 1:

1. State the name / title of the short story.
2. State its author.
3. State its publisher.

Task 2:
1. Read through the short story that you have chosen.
2. In NOT less than 250 words, write a synopsis of the story and state why do you choose the particular story.


(20 marks)

C. Attitude and Commitment (10%)


Reflection must be done INDIVIDUALLY.

Reflect upon your personal and professional learning experience in completing the coursework.

Write your reflection in NOT more than 200 words.


Marks will also be awarded based on your attitude and commitment in completing this coursework. As such, you are encouraged to frequently consult your lecturer for advice, opinions, guides, etc. either via online or face to face interaction.

(10 marks)


Prepared by: Verified by:
……………………………………. ……………………………….…
(NORHYISYAMUDIN B. KAMIL) (HJH. NORLIZA BT. DARUS)
Penyelaras Program PPG Jabatan, Ketua Jabatan,
Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Inggeris,
IPG K. Tengku Ampuan Afzan, IPGK. Tengku Ampuan Afzan,
27200 Kuala Lipis, Pahang. 27200 Kuala Lipis, Pahang.


Tuesday, 9 August 2011

Email Tugasan....

Untuk Semua Ahli Unit PIm3.....
Tugasan dan nota WAJ3101(Ust Nik Abdullah) telah dihantar melalui email semua ahli PIM3...Harap diberi perhatian.
Sekian TQ.


Tugasan Dari Ust Nik Abdullah..WAJ3101

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG.

JADUAL PENENTUAN TUGASAN (KKP) KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH)

JABATAN : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL MATA PELAJARAN : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (WAJ 3101)

SEMESTER : SATU

HASIL PEMBELAJARAN:

Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat:

  1. Membuat kerja kursus yang lengkap berkaitan dengan ilmu ketamadunan.
  2. Menjelaskan isu utama yang berlaku dalam negara yang menjejaskan perpaduan antara kaum serta menjelaskan tentang kepentingan pembinaan Tamadun Malaysia yang berasaskan kepelbagaian etnik dan budaya ke arah pembentukan negara yang harmoni, aman dan makmur.

OBJEKTIF:

Pada akhir tugasan ini pelajar dapat:

  1. Menyatakan definisi tamadun secara lengkap.
  2. Memberikan contoh-contoh keretakan yang berlaku dalam hubungan antara kaum di Malaysia yang dibina berasaskan kepelbagaian etnik, budaya dan agama
  3. Menyatakan beberapa teori tamadun yang menyokong isu yang dibahas.
  4. Mencadangkan langkah-langkah pemantapan Tamadun Malaysia yang berdiri atas kepelbagaian etnik, budaya dan agama.

TUGASAN PROJEK

INSTITUT PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG.

NAMA PENSYARAH:

NAMA PELAJAR:

NO. KAD PENGENALAN:

MATA PELAJARAN: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

MARKAH:

TARIKH MULA: 05/08/2011

TARIKH HANTAR: 26/08/2011

Pertembungan antara tamadun boleh mendatangkan kesan negetif dan positif terhadap sesuatu bangsa sebagaimana yang telah berlaku terhadap beberapa tamadun dunia. Tamadun Malaysia terbentuk hasil dari pengintegrasian beberapa tamadun lain yang berasimilasi dengan Tamadun Melayu-Islam. Tamadun Malaysia hakikatnya berdiri atas komponen budaya dan agama yang berbeza tetapi mempunyai cita-cita yang sama iaitu ke arah pemantapan Tamadun Malaysia dalam pelbagai bidang.

Bagaimanapun, sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai asas keturunan, agama dan budaya. Negara ini tidak sunyi daripada pelbagai isu yang boleh membawa kepada keretakan dalam perhubungan kaum. Melalui bukti keratan akhbar atau majalah, anda dikehendaki mengemukakan satu isu yang berlaku dalam negara yang boleh menggugat perpaduan kaum dan membincangkan fenomena tersebut dalam satu esei yang lengkap

Bagi melaksanakan tugasan ini, pelajar diminta:

I. Mendapatkan bukti-bukti di atas daripada bahan media (surat khabar dan majalah), tetapkan permasalahan utama, bahaskan fenomena tersebut secara lengkap dan menyeluruh berdasarkan bukti, faktor-faktor yang berlaku, nyatakan kaedah dan cara penyelesaian sebagai cadangan.

II. Kertas kerja ini hendaklah dilengkapi dengan penjelasan konsep dan maksud tamadun serta disokong dengan beberapa teori tamadun sebagai hujah seterusnya bincangkan perkara tersebut dengan lengkap.

Arahan Tugasan

I. Tugasan ini hendaklah dibuat secara berkumpulan (2 orang satu kumpulan)

II. Menggunakan font arial atau times new roman saiz 12.

III. Semua pernyataan mesti dinyatakan sumber maklumat dan nota kutipan.

IV. Sumber dan bahan rujukan perlu ditulis mengikut format yang betul (APA Sistem)

V. Anda dikehendaki merujuk sekurang-kurangnya lima atau lebih sumber rujukan yang pelbagai untuk mendapatkan bahan/maklumat mengenai tugasan

VI Pastikan tugasan ini mengandungi Maklumat berikut : Nama Pelajar, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kumpulan/Unit, Kod dan mata Pelajaran, Nama Pensyarah Pembimbing serta tarikh serahan.

Disediakan oleh:

(USTAZ NIK ABDULLAH BIN NIK COB)

##SILA RUJUK EMAIL MASING2 UNTUK MAKLUMAT DAN ARAHAN YANG LEBIH LENGKAP.